Circuit op Mettet - Jules Tacheny

HET CIRCUIT VERHUUR

Geniet van de exclusiviteit van het circuit en zijn infrastructuur

Het is mogelijk om het circuit te huren voor één of meerdere dagen. U kunt hier de algemene voorwaarden voor clubs/organisatoren raadplegen, alsook de kalender om de beschikbaarheid te controleren.

Het is eveneens mogelijk om het secretariaat te contacteren via +32 (0)71 71 00 80.

De piste kan pas worden betreden na uitdrukkelijke toestemming van het Circuit van Mettet. Geen enkel gemotoriseerd voertuig mag rijden op de piste buiten de vermelde uren.

Door de verschillende mogelijkheden qua lay-out van de piste, en door de verschillende gebouwen en zalen, kan het Circuit Jules Tacheny gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Het paviljoen Michel Fiévet bevat een grote zaal die op verzoek kan worden omgetoverd naar briefing-, receptie-, vergader- of persruimte. Als belangrijke plek voor verschillende sporten biedt het Circuit tal van mogelijkheden. Iedereen die langskomt, beleeft hier een onvergetelijke dag !

Geniet van de exclusiviteit van het circuit en zijn infrastructuur
Geniet van de exclusiviteit van het circuit en zijn infrastructuur
Geniet van de exclusiviteit van het circuit en zijn infrastructuur

Belangrijke informatie voor de organisatoren

Voor het goede verloop van uw organisatie willen wij u bepaalde basisregels herinneren die opgenomen zijn in onze algemene voorwaarden alsook enkele praktische informaties.

Aankomst organisatoren

Uit respect voor alle organisatoren die de site huren, laten wij niet toe dat een organisator zich installeert vooraleer de vorige organisator alles heeft opgeruimd en leeggemaakt. In normale omstandigheden verloopt deze overdracht rond 19u.

Parking deelnemers

Wegens veiligheidsredenen en in geval van afwezigheid van de organisator, is het niet toegestaan dat de deelnemers de dag voordien aan komen. Zij hebben geen toegang tot de installaties en de paddock. Dank u om dit te melden op uw inschrijvingsformulier en/of op uw website. Er bestaat de mogelijkheid om te parkeren buiten de openbare weg en om toegang te hebben aan de sanitaire installaties ( informatie en voorwaarden te verkrijgen op ons secretariaat).

Gebruik van de piste

Van 09 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 18 uur, verplichte stilte van 13 uur tot 14 uur.

Verzekeringen

In plaats van « afstand van verhaal » raadt het circuit aan om een individuele verzekering af te sluiten bij de inschrijving. De piloot geeft duidelijk zijn keuze voor het aanvaarden of weigeren van de verzekering, dit document heeft meer juridische waarde dan het gebruikelijke document « afstand van verhaal ». Zie punt 8.2. van onze algemene voorwaarden. Informatie en voorwaarden te verkrijgen op ons secretariaat.

Geluidscontrole

U bent verantwoordelijk voor de controle van de voertuigen voor de toegang op de piste. Dit wil zeggen dat u er zich van moet verzekeren dat de voertuigen de pitlane niet verlaten met een vrije uitlaat (originele demper of tenminste de verplichte db killer). Het personeel van het circuit zal zelf de statische of dynamische metingen nemen afhankelijk van de te respecteren normen. (statisch 94db – dynamisch 101db). Gelieve deze normen aan uw deelnemers te herinneren en deze informatie door te geven via uw verschillende communicatie middelen. Gelieve ook nummers te voorzien om uw deelnemers te kunnen identificeren tijdens de controles. Voor de organisaties « motoren » is type Supermoto af te raden.

Restauratie

Ter herinnering: het circuit heeft de exclusiviteit op de catering op de site en het is strikt verboden aan de organisatoren om voedsel en dranken te verkopen. Distributie van gratis stalen is toegelaten mits voorafgaandelijk akkoord van het circuit.

Netheid van de site

U wordt eraan gehouden het circuit in de staat te herstellen in dewelke U die heeft gevonden. Graag tijdens de ochtendbriefing er aan uw deelnemers te herinneren dat het verboden is om banden en andere objecten achter te laten op de site (tenten,…..) wanneer zij het circuit verlaten, op straffe dat uzelf voor de opruiming dient te zorgen.

Het sluiten van het circuit

Graag tijdens de ochtendbriefing aan uw deelnemers te herinneren dat zij het circuit ten laatste om 19 uur moeten verlaten.